Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Đăng tải cửa hàng của tôi lên web

Trước khi có thể xuất bản trang, bạn cần đảm bảo cửa hàng trực tuyến của mình đã sẵn sàng nhận đơn hàng. Để thuận tiện cho bạn, các phương thức thanh toán và vận chuyển sẽ được tự động thiết lập. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm một sản phẩm vào cửa hàng và trang của bạn sẽ sẵn sàng hiện diện trực tuyến. Cửa hàng trực tuyến chỉ có trong gói Cửa hàng trực tuyến.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở bán sản phẩm?)
  2. Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng Trình dựng website, bạn sẽ cần thiết lập trang trước khi thêm sản phẩm.
  3. Sau khi bạn đã thiết kế và xem lại trang, nhấp vào nút menu 3 vạch ở góc trên cùng bên trái.
  4. Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
  5. Thêm ít nhất một sản phẩm vào trang của bạn. (Bạn cần trợ giúp thêm sản phẩm?)
  6. Sau khi đã thêm sản phẩm, nhấp vào Website để xem trước trang của bạn.
  7. Nhấp vào nút menu 3 vạch một lần nữa.
  8. Nhấp vào Xuất bản trang.
  9. Nếu bạn đã sẵn sàng hiện diện trực tuyến, nhấp vào Xuất bản trang. Nếu bạn cần thay đổi thêm, hãy chọn Vẫn chưa xong.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.