Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Đang tải một Chứng nhận SSL về

Nếu bạn đang cài đặt SSL trên máy chủ riêng của bạn, sau khi chúng tôi phê duyệt yêu cầu chứng nhận SSL của bạn, bạn có thể tải chứng nhận sơ cấp và trung cấp của mình về từ trong ứng dụng SSL.

Bạn không cần sử dụng các hướng dẫn này nếu website của bạn được lưu trữ qua chúng tôi (vd: dịch vụ lưu trữ được chia sẻ của GoDaddy, Cửa hàng trực tuyến, Trình dựng website). Chúng tôi đảm nhận việc cài đặt SSL cho bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn đang chuyển chứng nhận SSL đến một máy chủ mới, nếu máy chủ của bạn bị hỏng, nếu bạn mất khóa bảo mật, hoặc nhận được một thông báo lỗi rằng khóa bảo mật không khớp, bạn không thể chỉ cài đặt lại chứng nhận; bạn cần phải thay khóa cho chứng nhận của mình (thêm thông tin).

Để tải Chứng nhận SSL của bạn về

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Chứng nhận SSL.
  3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi động.
  4. Nhấp Tải về.
  5. Chọn Loại máy chủ, rồi nhấp Tải tập tin Zip về.

Sau khi tải tập tin đó về, bạn sẽ cần cài đặt nó lên máy chủ của bạn. Chúng tôi có hướng dẫn cài đặt cho hầu hết các máy chủ phổ biến tại đây.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.