Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị

Khi bảo mật tài khoản Microsoft 365 bị xâm nhập, hãy đăng xuất khỏi tất cả các phiên và thiết bị.

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Dưới tên hồ sơ của bạn, chọn Đăng xuất ở mọi nơi.
    Nút đăng xuất ở mọi nơi dưới tên hồ sơ và địa chỉ email
  3. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn đăng xuất khỏi tất cả các phiên và thiết bị.
    Xác nhận bạn muốn đăng xuất khỏi tất cả các phiên
  4. Trong phần Chọn tài khoản, hãy chọn tài khoản của bạn để đăng xuất. Sau đó bạn sẽ được chuyển tới trang đăng nhập.
    Chọn tài khoản

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.