Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Đang yêu cầu một Chứng nhận xác thực trình điều khiển hoặc mã

Khi bạn yêu cầu chứng nhận xác thực trình điều khiển hoặc mã, bạn đang đảm bảo với những người dùng tải mã/ứng dụng của bạn về rằng nó chưa bị giả mạo kể từ khi bạn xác thực nó.

Trước khi bạn bắt đầu

Chứng nhận xác thực trình điều khiển và mã đòi hỏi bạn phải tạo một Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) từ máy tính nội bộ của bạn — không phải máy tính mà bạn sẽ lưu trữ tập tin. Do đó, việc tạo một CSR không giống với các quá trình để yêu cầu một SSL thông thường. Cách thức thực hiện phụ thuộc vào cái mà bạn bảo vệ:

Loại mã Truy cập...
Java Xác thực mã Java: Đang tạo CSR
Trên Windows
(EXE, DLL, v.v.)
Mọi thứ khác Windows: Tạo CSR cho mã hoặc chứng nhận xác thực trình điều khiển

Hãy đảm bảo yêu cầu chứng nhận với máy tính và tài khoản (thường là Quản trị viên) mà bạn sẽ sử dụng để xác thực mã. Việc yêu cầu chứng nhận sẽ tạo ra một khóa bảo mật trên máy tính và bạn phải kết hợp với chứng nhận xác thực mã khi cài đặt nó.

Được rồi - Bạn đã sẵn sàng

Với CSR trong tay (nói một cách ẩn dụ), hãy yêu cầu chứng nhận mới của bạn.

Để yêu cầu một Chứng nhận xác thực trình điều khiển hoặc mã

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Chứng nhận SSL.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp Cài đặt.
  4. Nhập CSR của bạn, rồi nhấp Tiếp.
  5. Nhập thông tin cho tổ chức của bạn, rồi nhấp Hoàn tất.

Sau khi yêu cầu chứng nhận của bạn, chúng tôi phải xác minh tổ chức mà bạn đã yêu cầu (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.