Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Ánh xạ tên miền của bạn tới Làm việc với Blogger

Bạn có thể thiết lập một danh tính chuyên nghiệp hơn cho blog Blogger® của bạn bằng cách cấu hình nó để trỏ đến một trong những tên miền mà bạn đã đăng ký thông qua chúng tôi. Thay vì nhập URL Blogger để xem bài đăng mới nhất của bạn, khách truy cập nhập URL tên miền của bạn. Ví dụ, bằng cách ánh xạ blog coolexample.blogspot.com tới tên miền www.coolexample.com của bạn, khách truy cập chỉ tập trung vào tên miền của bạn.

Để trỏ blog Blogger của bạn tới tên miền, bạn cài đặt ánh xạ tên miền, việc này sẽ cấu hình cài đặt blog và tên miền của bạn. Bạn cập nhật cài đặt của bạn trong tài khoản Blogger của bạn và tập tin vùng DNS của chúng tôi:

 1. Cho thuê tên miền mà bạn muốn sử dụng với tài khoản Blogger của bạn trên các máy chủ tên cho thuê của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem
  .
 2. Sửa hồ sơ CNAME www cho tên miền mà bạn muốn sử dụng cùng tải khoản Blogger của bạn. Cập nhật này sẽ cho trình duyệt web mở blog Blogger của bạn khi các khách truy cập nhập URL tên miền của bạn trong thanh địa chỉ trình duyệt.
 3. Tiếp theo, bạn sẽ cần tạo một hồ sơ riêng cho mỗi IP được liệt kê trong bước 9 của bài viết trợ giúp Google này.

  Để có hướng dẫn cấu hình một hồ sơ riêng, vui lòng truy cập Quản lý DNS bên dưới phân đoạn Thêm hoặc sửa một hồ sơ. Mỗi hồ sơ phải có máy chủ lưu trữ @
 4. Sử dụng các hướng dẫn từ cùng bài viết trợ giúp được liệt kê ở trên, cấu hình tài khoản Blogger để sử dụng tên miền của bạn.

Để sửa hồ sơ CNAME của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
 3. Nhấp vào miền bạn muốn sử dụng, và sau đó chọn thẻ tập tin vùng DNS.
 4. Nhấp vào hồ sơ www.
 5. Trong trường Trỏ đến, nhập ghs.google.com.
 6. Nhấp vào Lưu, và sau đó nhấp Lưu thay đổi.

Để cấu hình tài khoản Blogger của bạn

 1. Đăng nhập vào tải khoản Blogger của bạn.
 2. Từ thẻ Cài đặt, hãy chọn Cơ bản.
 3. Bên dưới Địa chỉ Blog của bạn, nhấp vào + cài đặt URL bên thứ ban cho blog của bạn.
 4. Trong trường bên cạnh http://, nhập tên miền mà bạn muốn sử dụng.
 5. Hoàn thành các mục nhập CNAME để xác minh, nếu thích hợp.
 6. Nhấp Lưu.

Có thể mất đến 48 giờ để những thay đổi DNS mà bạn thực hiện được thể hiện trên internet.

Để biết thông tin về cách chuyển tiếp tên miền của bạn, hãy xem Chuyển tiếp hoặc ẩn miền hoặc miền con của bạn theo cách thủ công.

Theo phép lịch sự, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng sản phẩm của bên thứ ba nào đó, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc hỗ trợ trực tiếp các sản phẩm của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Blogger® là một nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Google, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.