Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Another GoDaddy account: Set mail destination

To set up Office 365 from GoDaddy on a domain at Wix, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản trên miền của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
 3. On the domain you want to update, click Text Icon (Settings), and select Manage DNS.

  If you have more than 6 domains in your account, just click the domain name you want to update.

 4. At the bottom of the Records section, you can add your new records.
  • TXT Record: Select TXT (Text), enter the information we showed in your Office 365 account. Click Add Record.
  • CNAME: Select CNAME (Alias), enter the information we showed in your Office 365 account. Click Add Record.
  • MX Records: Select MX (Mail Exchanger), enter the information we showed in your Office 365 account. Click Add Record.
  • SRV Records: Select SRV (Service), enter the information we showed in your Office 365 account. Click Add Record.

Bước kế tiếp

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.