Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Another GoDaddy account: Verify domain ownership

To set up your Office 365 email address with a domain in another GoDaddy account, you will have to change your DNS settings twice. Once with a TXT verification record to verify your domain ownership, and a second time with the rest of your Office 365 DNS details to set your mail destination.

The TXT record value that you need to create is in your Office 365 account. If you need to log back in, just click the Help me fix this message.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản trên miền của bạn.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
  3. On the domain you want to update, click the Settings cog, and select Manage DNS. If you have more than 6 domains in your account, just click the domain name you want to update.
  4. At the bottom of the Records section, you can add the new record.
  5. Select TXT (Text).
  6. Enter the information we showed in your Office 365 account.
  7. Nhấp Thêm hồ sơ.

Bước kế tiếp

  • Have GoDaddy check your TXT record by logging into your Office 365 account, and clicking I set my TXT record. Check, please!. After your ownership is verified, you will see the rest of your Office 365 setup instructions. Use these to set your Office 365 mail destination for your domain.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.