GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Áp dụng bộ lọc trong GoDaddy Studio

Bộ lọc nâng cao hình ảnh bằng cách điều chỉnh màu sắc, bóng đổ và các đặc điểm khác của hình ảnh. Sử dụng chúng để thay đổi tâm trạng và phong cách ảnh của bạn.

Lưu ý: Khách hàng của GoDaddy Studio PRO có quyền truy cập vào tất cả các bộ lọc, trong khi khách hàng sử dụng gói miễn phí của chúng tôi có quyền truy cập hạn chế.

Bộ lọc GoDaddy Studio có 4 kiểu và một số biến thể.

Giờ vàng

Thêm ánh sáng vàng cho ảnh của bạn. Lý tưởng để tạo ra một ánh nắng mặt trời hoặc thêm tông màu ấm.
Bộ lọc giờ vàng trong GD_Studio

Thành thị

Làm giảm độ bão hòa màu trong ảnh, tạo ra một hình ảnh bị tắt tiếng, hơi mờ nhạt. Những bộ lọc này mang đến cho hình ảnh phong cách đô thị hoặc công nghiệp.
Bộ lọc đô thị trong GD_Studio

Phong cảnh

Tăng màu trắng trong ảnh và thêm tông màu xanh lá cây và xanh lam. Tốt nhất cho ảnh phong cảnh và để thêm tông màu lạnh hơn.
Bộ lọc ngang trong GD_Studio

Đen trắng

Xóa màu khỏi ảnh. Sử dụng những thứ này để tạo ra một cái nhìn cổ điển hoặc cổ điển, hoặc để tập trung sự chú ý vào đối tượng mà không bị phân tán bởi màu sắc.
Bộ lọc đen trắng trong GD_Studio

 1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vàoNút tạo dự án Tạo .
 3. Bên dưới Nền , chạm vào Trong suốt rồi chọn bố cục từ các tùy chọn được hiển thị. Ở góc trên cùng bên phải, chạm vàochạm vào dấu kiểm để lưu dự án của bạn dấu kiểm để tạo dự án.
 4. Ở cuối màn hình, chạm vào Hình ảnh rồi chạm vào hình ảnh bạn muốn thêm vào dự án.
 5. Cuộn qua các bộ lọc ở cuối màn hình. Chạm vào một cái để xem hiệu ứng của nó trên ảnh. Để xóa tất cả các bộ lọc, chạm vào Không có .
  Chạm vào một bộ lọc để xem trước
 6. Để điều chỉnh cường độ của bộ lọc, chạm vào bộ lọc lần thứ hai, sau đó kéo thanh cường độ sang trái để có cường độ nhỏ hơn hoặc sang phải để có cường độ cao hơn.
  Thay đổi cường độ bộ lọc trên ứng dụng GoDaddy Studio dành cho thiết bị di động
 7. Ở góc trên cùng bên phải, chạm vàochạm vào dấu kiểm để lưu dự án của bạn dấu kiểm để lưu các thay đổi của bạn.
 1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vàoNút tạo dự án Tạo .
 3. Chọn một bố cục từ các tùy chọn được hiển thị. Ở góc trên cùng bên phải, chạm vàochạm vào dấu kiểm để lưu dự án của bạn dấu kiểm để tạo dự án.
 4. Ở cuối màn hình, chạm vào Hình ảnh rồi chạm vào hình ảnh bạn muốn thêm vào dự án.
 5. Cuộn qua các bộ lọc ở cuối màn hình. Chạm vào một cái để xem hiệu ứng của nó trên ảnh. Để xóa tất cả các bộ lọc, chạm vào Không có .
  Chạm vào một bộ lọc để xem trước
 6. Để điều chỉnh cường độ của bộ lọc, chạm vào bộ lọc lần thứ hai, sau đó kéo thanh cường độ sang trái để có cường độ nhỏ hơn hoặc sang phải để có cường độ cao hơn.
  Thay đổi cường độ bộ lọc trên ứng dụng GoDaddy Studio dành cho thiết bị di động
 7. Ở góc trên cùng bên phải, chạm vàochạm vào dấu kiểm để lưu dự án của bạn dấu kiểm để lưu các thay đổi của bạn.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Studio của bạn .
 2. Ở góc trên bên phải, chọn Dự án mới rồi chọn Trong suốt .
 3. Từ menu bên trái, chọn Hình ảnh rồi chọn hình ảnh bạn muốn thêm vào dự án.
 4. Trong menu bên phải, chọn Bộ lọc .
  Chọn bộ lọc trong ứng dụng web GoDaddy Studio
 5. Chọn các bộ lọc khác nhau để xem hiệu ứng của chúng trên ảnh. Những thay đổi được áp dụng cho thiết kế của bạn ngay lập tức — không cần lưu dự án. Để xóa tất cả các bộ lọc, chọn KHÔNG .
 6. Để điều chỉnh cường độ của bộ lọc, bên dưới bộ lọc, kéo thanh cường độ sang trái để có cường độ nhỏ hơn hoặc sang phải để có cường độ cao hơn.
  Chọn bộ lọc trong ứng dụng web GoDaddy Studio

Xem thêm thông tin