Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Áp dụng mẫu DNS

Sau khi tạo mẫu DNS , bạn sẽ cần áp dụng mẫu cho các miền của mình. Mẫu cho phép bạn thêm nhiều bản ghi DNS cùng một lúc, thay vì thêm các bản ghi riêng lẻ vào từng miền. Việc áp dụng một mẫu sẽ ghi đè lên bất kỳ bản ghi DNS hiện có nào trong tập tin vùng của bạn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọntên thay thế cho hình ảnh Tùy chọn Sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Áp dụng mẫu DNS từáp dụng biểu tượng mẫu dns Thêm menu.
  chọn miền
 4. Chọn mẫu của bạn từ các tùy chọn thả xuống. Chọn Chỉnh sửa mẫu nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mẫu đã chọn.
 5. Chọn bạn tùy chọn mẫu:
  • Thêm vào hồ sơ hiện có : Chúng tôi sẽ thêm hồ sơ từ tập tin đã nhập của bạn vào hồ sơ tập tin vùng hiện tại của bạn. Mọi bản sao sẽ bị bỏ qua.
  • Ghi đè các bản ghi hiện có : Chúng tôi sẽ xóa tất cả các bản ghi không thuộc hệ thống khỏi tập tin vùng hiện tại của bạn và thay thế chúng bằng các bản ghi từ tập tin đã nhập. Điều này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ trang web hoặc dịch vụ email nào hiện được kết nối với miền của bạn.
 6. Chọn Áp dụng mẫu DNS để lưu các thay đổi của bạn.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin