Trợ giúp

Đại lý API Trợ giúp

API Reseller Sales Tax Collection Information & Form

API resellers must collect the appropriate sales taxes from their customers for purchases. To acknowledge this policy, all existing API reseller customers must submit a signed copy of the form below to us by Jan. 31, 2015. New API resellers must submit the form to use within 30 days of setting up their accounts.

To Submit Your Sales Tax Information

  1. Download the Uniform Sales and Use Certificates form here.
  2. Complete the form.
  3. Email the completed form to salestax@godaddy.com.

    Note: In lieu of this form, we will also accept state-issued reseller certificates.

Warning: If you fail to submit this form, we reserve the right to assess charges equal to your API reseller account's sales tax liability.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.