Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Apple Mail (Mac): Cài đặt email

Bạn có thể truy cập Office 365 từ tài khoản CÔNG TY_TÊN từ bất cứ đâu thuận tiện với bạn. Đây là cách cài đặt email của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng Thư Apple trên máy tính Mac.

 1. Khởi chạy Thư.
 2. Từ menu Thư, chọn Tuỳ chọn.
 3. Nhấp vào + (Tạo một Tài khoản).
 4. Chọn Exchange.
 5. Hoàn thành các mục sau, sau đó nhấp vào Tiếp tục:
  Trường Việc cần làm...
  Tên Nhập tên bạn.
  Địa chỉ email Nhập địa chỉ email đầy đủ cho tài khoản của bạn.
  Mật khẩu Nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho tài khoản của bạn.
 6. Nếu bạn nhận được một cảnh báo "Tài khoản internet không thể đăng nhập vào máy chủ Exchange...", hoàn thành các bước sau và nhấp vào Tiếp tục:
  Trường Việc cần làm...
  Mô tả Nhập một mô tả cho tài khoản.
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.
  Mật khẩu Nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho tài khoản của bạn.
  Địa chỉ máy chủ Nhập outlook.office365.com
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Chọn các ứng dụng mà bạn muốn liên kết tới địa chỉ email Office 365 của bạn, và sau đó nhấp vào Xong.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.