Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Apply a DNS template

After you create a DNS template, you'll need to apply the template to your domains. Templates let you add multiple DNS records at once, instead of adding individual records to each domain. Applying a template will overwrite any existing DNS records in your zone file.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select DNS > DNS Templates.
    dns templates menu option
  3. Next to the template you want to use, select the apply dns template icon Apply Template icon.
  4. Enter your domain name in the text field. Separate multiple domains with a comma.
  5. Select Apply Template after you've entered your domain(s). Applying a template will overwrite any existing DNS records in your zone file.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.