Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Applying actions to folders

Using Workspace Webmail you can apply actions, such as renaming, moving, or deleting folders. Deleting a folder also deletes all the messages in that folder.

You must be in Updated View to follow these procedures.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. In Updated View, in the Folders list, move your mouse over the folder you want to edit.
  3. Click the arrow to access the Actions menu, and then select the action you want to apply.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.