Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Applying Microsoft Database Engine (MSDE) service pack 4

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

To apply MSDE service pack 4 to your Windows VPS or Dedicated Server

  1. Log in to your Windows server using Remote Desktop Connection. See Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. Download the service pack at MSDN and save to directory C:\SQL2KSP4msde.
  3. From the Start menu, click Run....
  4. Type cmd and press Enter.
  5. Type setup.exe /upgradesp sqlrun and press Enter.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.