Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Approve and Receive Your Logo

When your logo design is complete, you need to approve it before receiving a final, high-resolution copy.

To Approve and Receive Your Logo

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Custom Design Services. A list displays if you have multiple accounts.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. If necessary, go to the account you want to use, and then click Continue Project.
  5. Go to your logo, and then click Approve and Receive Files. The Approve Final Files screen displays.

    Note: If you have additional changes, do not approve your logo. Instead, contact your Design Specialist with additional feedback. Please note additional changes may incur an additional design fee. For more information, see Send or View Messages from Design Team.

  6. Click Approve.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.