Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Archive email using an add-on

Archiving your email is an important safeguard. For some industries (such as legal, financial services, and healthcare), it may be required to comply with regulatory requirements. To use Email Archiving, it must be added to all Office 365 mailboxes on your account.

Email Archiving Add-on is sold separately. To add it to your Office 365 account, go to the Add-ons tab in the Office 365 dashboard and follow the instructions provided.

Show me


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.