Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Are there any restrictions on the domain names I can use for CashParking?

Domain names deemed inappropriate cannot be used with the CashParking® service. Examples of inappropriate domains are ones that include third-party trademarks, references to hate, hate groups, and child pornography, and offensive names.

We reserve the right to define a domain as inappropriate and reject its usage in connection with the CashParking service. See the CashParking Terms of Service Agreement for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.