Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Are there requirements to apply for a merchant account for a Web site?

The following requirements may have to be met to apply for a merchant account:

  • Your website must be published to the Internet ("live").
  • DBA ("doing business as" or business name) must be on your website.
  • List your products and prices on your website.
  • Provide your physical contact address on your website.
  • Provide your return/refund policy on your website.
  • Provide your shipping methods on your website.
  • Provide your privacy policy on your website.
  • Provide your customer service contact phone number on your website.
  • Your shopping cart must be working and secure (but not yet processing orders).

Additional requirements may be needed as determined by the merchant account provider, including a credit check and background check.

Note: Once the application is submitted, the merchant application fee is non-refundable. Make sure that all questions are addressed with the merchant provider prior to application submission.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.