Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Are you running out of IP addresses?

No, we are not running out of IP addresses.

ARIN, the governing body that assigns IP addresses, has nearly depleted its range of IPs to assign using current IP technology (IPv4). However, we still have many IPv4 ranges assigned to us that are unused.

We are also working to implement support for the newest IP technology, IPv6.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.