Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Arrange my Preset widgets on the Homepage

You can arrange the Preset Widgets to display you want on your Homepage.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. If Homepage does not automatically display, go to the Homepage tab.
  3. On Homepage, click the navigation bar of the Preset Widget you want to move and drag it to a new position.

    Note: The number of spaces available is determined by the number of Preset Widgets you set up.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.