Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

ASP.NET Framework Compatibility and Quick-Install Applications

If the value application you install on your Windows hosting account is incompatible with a specific version of the ASP.NET runtime, you should change your runtime version. For more information, see View or change my ASP.NET version in Web & Classic hosting.

Note: If you revert to an older version of the ASP.NET runtime, website code running under a newer version may break.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.