Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Assign SMTP relays

You can assign purchased SMTP relays to certain email addresses, in your Workspace account. You can also remove all SMTP relays assigned to a specific email address.

Note: Keep in mind that your purchased SMTP relays can take up to 24 hours to become available.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Workspace Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click the email address you want to use.
  5. Click Show additional options.
  6. Next to SMTP relays per day select the number of SMTP relays you want to assign to that email address.
  7. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.