Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Assigning site administrators and members

In Quick Shopping Cart, you can create various roles for members and assign them access to specified areas within the Quick Shopping Cart manager.

Note: The role of Administrator is in your list of roles by default. This role has full permission and access to manage your storefront. If you want to limit some of these access rights, you can create a separate role, and then assign that role to members to whom you want to grant specific access.

To Create a Role

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Members section, select Manage Roles.
 5. In the Role Name field, type the name for the role you want to create, and then click Add.
 6. In the Define Role Choices panel, select the options you want to assign to the role.
 7. Click Submit.

To Add a Member

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Members section, select Add Member.
 5. In the Create a New Member area, complete the following information:
  Email Address
  Enter the member's email address.
  Password / Confirm Password
  Enter the member's password.
  Roles
  Select the role you want to assign to the member.
 6. In the New Member Profile Information area, complete the following information:
  NickName
  Enter the member's nickname.
  First Name / Middle Initial / Last Name
  Enter the member's first and last name.
  Address Line 1 and Address Line 2
  Enter the member's street address.
  City, State, and Postal Code
  Enter the member's city, state, and postal code.
  Country
  Select the member's country.
  Phone Number
  Enter the member's phone number.
 7. Click Create Account.

Be sure to inform your members of your store URL and the email address and password you entered for their accounts.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.