Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Authorization codes to transfer ccTLDs

The country-code top-level domain names (ccTLDs) in the table below have unique authorization code requirements that must be met before transferring a domain name to another registrar. In most cases, you'll need to contact our support team to get an authorization code.

ccTLD Description
.am

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .am Domains.

.be Contact our support team to get an authorization code.

For more information, see About .be Domains.

.br

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .br Domains.

.ca

See "Transfer Restrictions" in About .ca Domains.

.ch

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ch Domains.

.cl

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .cl Domains.

.cz

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .cz Domains.

.de

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .de Domains.

.es

An authorization code is not required. The Admin-C (PCA) receives an email with approve and cancel links and has 10 days to approve or cancel the transfer. The transfer is complete once the Admin-C approves it. For more information, see About .es Domains.

.eu

Contact our support team to request the transfer.

For more information, see About .eu domains.

.fm

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .fm Domains.

.fr

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .fr Domains.

.gs

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .gs Domains.

.it

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .it domains.

.ms

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ms Domains.

.nl

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .nl Domains.

.nu

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .nu domains.

.nz

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .nz Domains.

.ph

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ph Domains.

.pl

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .pl Domains.

.ru

RU-Center, our partner in offering .RU domains, requires you make all transfer away requests directly with them. Here's more information on the transfer process via RU-Center. For more information, see About .RU domains.

.sg

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .sg Domains.

.tc

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .tc Domains.

.tk

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .tk domains.

.tw

.tw domains can only be transferred between NeuLevel-accredited registrars. For more information, see About .tw Domains.

.uk

Contact our support team to request the transfer. Please have the IPS Tag name of your new registrar ready when you call. For more information, see About .uk domains.

.ve

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ve Domains.

.vg

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .vg domains.

Next Steps

Visit Transfer my domain away from GoDaddy to take the next steps.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.