Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

AutoSSL là gì?

AutoSSL là một giải pháp thay thế miễn phí cho các chứng nhận SSL trả phí. Miền đáp ứng các yêu cầu cài đặt sẽ tự động được bảo mật bằng chứng nhận SSL xác thực miền (DV) miễn phí. Chứng nhận SSL của bạn vẫn được cập nhật và tự động gia hạn.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Gói dịch vụ lưu trữ của tôi có AutoSSL không?

Lưu ý: AutoSSL không khả dụng ở một số quốc gia .

AutoSSL có sẵn cho các gói Dịch vụ lưu trữ Linux Cao cấp, Cơ bản và Tối đa và tất cả các gói Dịch vụ lưu trữ Web Plus.

Về đầu trang

AutoSSL hoạt động như thế nào?

AutoSSL chạy hàng ngày và tự động quét tài khoản cPanel của bạn. Khi AutoSSL phát hiện một miền đáp ứng các yêu cầu cài đặt , một DV SSL miễn phí sẽ tự động cài đặt (hoặc tự động gia hạn cho các miền có chứng nhận đã hết hạn).

Yêu cầu: Các yêu cầu cài đặt phải được hoàn thành để AutoSSL cài đặt SSL cho miền của bạn.

Về đầu trang

Các yêu cầu cài đặt cho AutoSSL là gì?

Để AutoSSL hoạt động trên miền của bạn, bạn phải:

Lưu ý: Sau khi cài đặt SSL, hãy đảm bảo miền của bạn được chuyển hướng đến HTTPS để chuyển hướng khách truy cập đến phiên bản bảo mật và được mã hóa của trang web.

Về đầu trang

Tôi có thể chạy AutoSSL theo cách thủ công không?

Có. Nếu bạn không thể chờ AutoSSL chạy tự động và cần SSL ngay lập tức, hãy cài đặt thủ công SSL bằng AutoSSL .

Về đầu trang

Làm thế nào để kiểm tra xem AutoSSL đã cài đặt SSL trên miền của tôi hay chưa?

Trong tài khoản cPanel của bạn, chọn Trạng thái SSL / TLS và kiểm tra cột Trạng thái chứng nhận cho miền của bạn. Trạng thái xác thực miền AutoSSL sẽ xác nhận SSL miễn phí của bạn đã được cài đặt.
autossl-domain-validated-status

Về đầu trang

Có giới hạn miền cho AutoSSL không?

Không có giới hạn. AutoSSL sẽ hoạt động cho tất cả các miền đáp ứng các yêu cầu cài đặt .

Về đầu trang

SSL của tôi đã được cài đặt nhưng trình duyệt của tôi cho biết miền của tôi không an toàn

Đảm bảo miền của bạn được chuyển hướng đến HTTPS để hướng khách truy cập đến phiên bản bảo mật và được mã hóa của trang web. Nếu miền của bạn được chuyển hướng đến HTTPS nhưng vẫn hiển thị là không an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên đọc tài liệu của cPanel về các lỗi nội dung hỗn hợp.

Về đầu trang

Xem thêm thông tin

  • Cài đặt SSL bằng AutoSSL trên Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi
  • Tìm hiểu thêm về AutoSSLTrạng thái SSL / TLS từ cPanel.