Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Bỏ qua Bộ nhớ đệm WordPress được quản lý

Nếu bạn gặp phải sự cố với bộ nhớ đệm WordPress được quản lý nhưng không thể truy cập vào bảng quản trị để xóa sạch nó, bạn có thể bỏ qua bộ nhớ đệm.

Để bỏ qua bộ nhớ đệm, thêm /?nocache=1 vào URL mà bạn muốn sử dụng.

Ví dụ

Nội dung bạn muốn truy cập Sử dụng URL sau
Website tên miền của bạn/?nocache=1
Bảng quản trị tên miền của bạn/wp-admin/?nocache=1?

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.