Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Back up databases

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You should always keep backups of your databases — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Site Backups
Manual No Use this article

Manual database backups in Plesk

  1. From the Plesk home page, click Backup Manager.
  2. Click More actions, and then click Database Backup Repository.
  3. Click Back Up.
  4. Complete the on-screen fields, and then click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.