Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Back up my database in Plesk hosting

You should always keep backups of your databases — there's no other way to prepare for the unexpected. Here's how to manually create a backup file of your Plesk database.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting and next to the Plesk account you want to back up, select Manage.
  3. Select Plesk Admin.
  4. On the left sidebar, select Databases.
  5. Select Export Dump for the database you wish to back up.
  6. Select Automatically download dump after creation and then select OK.

Once complete, click the download link in the lower right corner of the page to store the file on your local computer. Although no filename extension is attached to this compressed file, the format is .bak.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.