Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Back up my databases

You should always keep backups of your database — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Websiteite Backups
Manual No Use this article

Manual database backups in cPanel

  1. From the cPanel home page, in the Files area, click Backups.
  2. In the Download a MySQL Database Backup area, click the name of the database you want to back up.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.