Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Back up my website

Your site automatically creates a backup when a theme is changed, a section is deleted or a the site is published. However, you may want to create a manual backup as well.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. From your dashboard, select Website and then select Edit Site.
  Websites + Marketing Dashboard
 4. Select Settings.
  Settings Panel
 5. Select Site History.
  Site History button
 6. Select Create Backup. Once you've created a backup, you can restore it at anytime.
  create backup button

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.