Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Back up my website in cPanel hosting

You should always keep backups of your website — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Website Backups
Manual No Use this article

Manual backups in cPanel

  1. From the cPanel home page, in the Files area, click Backups.
  2. In the Download a Home Directory Backup area, click Home Directory.

If you have any databases you should also download a backup of them by clicking the database's name in the Download a MySQL Database Backup area.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.