Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Backing up PIX Firewall Settings

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

This getting started guide will help you backup your PIX Firewall settings via either SSH or the command line. You may download a PDF version to your computer or view the guide below.

Note: The PDF format guide requires Adobe Acrobat Reader to open and print. You can download Adobe Acrobat Reader at Adobe's website.

Backing up a PIX Firewall.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.