Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Backing Up Your Email with Outlook

To prevent data loss, we recommend backing up your email. You can easily and routinely back up your data by exporting your PST or OLM file.

For more information about backing up Outlook for Mac (OLM) data files, check out How to Export to an Outlook for Mac Data File from support.office.com.

The PST file stores your email messages, attachments, folder structure, contacts, calendar items, and more. A backed up PST file is easy to import in the event of any data loss.

To Back Up Your Emails to a New PST File (Outlook 2007)

 1. Launch Outlook®.
 2. Click File, and then select Import and Export.
 3. Click Export to a file, and then click Next.
 4. Click Personal Folder File (.pst) or Outlook Data File (.pst), and then click Next.
 5. Click the top folder, select Include subfolders, and then click Next.
 6. Type or browse to the folder where you want to save the new file, and name the file.
 7. Bấm vào Hoàn tất.

To Back Up Your Emails to a New PST File (Outlook 2010)

 1. Launch Outlook.
 2. Click File, and then select Options.
 3. In the Options window, selectAdvanced, and then click Export.
 4. In the Import and Export Wizard, click Export to a file, and then click Next.
 5. Click Outlook Data File (.pst), and then click Next.
 6. Select the folder to export, and then click Next.
 7. Select where to save the exported file, and then click Finish.

To Import a Backed Up PST File (Outlook 2007)

 1. Launch Outlook.
 2. Click File, and then select Import and Export.
 3. Click Import from another program or file, and then click Next.
 4. Click Personal Folder File (.pst), and then click Next.
 5. Browse to the folder that contains the backup and select it.
 6. Nhấp Tiếp theo.
 7. Click the top folder, select Include subfolders, and then click Finish.

To Import a Backed Up PST File (Outlook 2010)

 1. Launch Outlook.
 2. Click File, select Open and Export and then select Import/Export.
 3. In the Import and Export Wizard, click Import from another program or file, and then click Next.
 4. Click Outlook Data File (.pst), and then click Next.
 5. Select the folder that contains the backup, and then click Next.
 6. Select where to save the imported file, and then click Finish.

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Nhãn hiệu và logo của bên thứ ba là những thương hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Đã đăng ký bản quyền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.