Backup FAQs

Website Backup is a service that we are offering to allow our customers to backup your site via FTP or SFTP. Here are some FAQ regarding this service.

Q: I have changed my FTP password, now backups are failing.

Answer: Just update your FTP password in your backups dashboard.

Q: Is there a size limit to the backups?

Answer: We have a size limit of 4GB per file.

Q: How does the backup process work?

Answer: When you first sign up for website backups, we make a complete backup of your website. After that, we identify new and changed files on a daily basis, and only backup those incremental changes to create your full daily backup.

Q: Can I use Website Backup if my website is hosted with a company outside of GoDaddy?

Answer: Yes. You will need to provide your FTP information, but we can backup your website when it is hosted elsewhere.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.