Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Backups

Your server is not automatically backed up. You will be responsible for creating and maintaining backups for your server unless you use one of our backup products.

FTP backups

FTP backups give you storage space on another remote server for your own backups. You must still create the backups yourself, either manually or using an automated task such as a cron job.

Managed backups

You can purchase Managed backups for your server if you would like us to automatically handle your server backups. There are options for daily or weekly backups.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.