Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Backups

Your server's backup options depend on your service plan.

Server plan Site Backup Snapshots
Self Managed Optional No
Managed Optional Yes
Fully Managed Optional Yes

Note: If you have a Self Managed server, you will need to use your own backup system or purchase the optional Site Backup solution.

Site Backup

Site Backup is a premium service that enables the automatic back up of files, folders, and databases. For more information on adding Site Backup to your account, see Add Site Backup to my server.

Snapshots

Snapshots enable you to manually create and store a single backup of your server and restore your server from backup. You can only keep one snapshot backup at a time. Restoring from a snapshot backup will overwrite all data on the server.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.