Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bạn đã mua miền Dịch vụ môi giới miền - Tiếp theo là gì?


Xin chúc mừng! Giờ đây, bạn là chủ nhân tự hào của một tên miền mới tuyệt vời. Dưới đây là một số gợi ý về cách tiếp tục hành trình trực tuyến của bạn.

Các thao tác được đề xuất

Khai thác tối đa miền mới của bạn