Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Bản đồ trang là gì?

Bản đồ trang thông báo cho công cụ tìm kiếm trang nào trong trang web của bạn là mới hoặc mới cập nhật và sẵn sàng cho việc thu thập. Giao thức bản đồ trang có chứa một tập tin XML bao gồm URL website của bạn và ba thông tin tùy chọn khác cho từng trang:

  • Tần suất cập nhật URL.
  • Thời gian gần nhất URL được cập nhật.
  • Mức ưu tiên URL so với các trang khác trên trang web.

Bản đồ trang giúp đảm bảo mọi trang mới và khó tìm đều được lập chỉ mục nhanh chóng và hoàn chỉnh, cũng như đặc biệt hữu ích với các website mà công cụ tìm kiếm khó thu thập và lập chỉ mục hiệu quả. Việc sử dụng bản đồ trang sẽ có ích cho website:

  • Được sửa đổi thường xuyên.
  • Sử dụng Javascript của Flash® cho việc chuyển mục hoặc hiển thị nội dung.
  • Chứa cơ sở dữ liệu lớn hoặc lưu trữ các trang chỉ có thể truy cập qua chức năng tìm kiếm.

Lưu ý: Việc sử dụng bản đồ trang không đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm sẽ thu thập mọi trang của bạn, tuy nhiên, hoạt động này có cung cấp gợi ý cho các công cụ tìm kiếm để thu thập trang của bạn thông minh hơn.

Để biết thêm thông tin về bản đồ trang, truy cập vào sitemaps.org.