Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Microsoft 365?

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản email Microsoft 365 của mình, hãy thử các giải pháp sau.

Nếu Thực hiện
Bạn không thể đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình. Làm theo các bước sau để đăng nhập vào email của bạn trực tuyến.

Bạn cũng có thể đăng nhập vào email của mình từ Email & Bảng điều khiển Office .

Nếu bạn có thể đăng nhập trực tuyến nhưng không đăng nhập trên chương trình email của mình (như Gmail hoặc Mac Mail), hãy đảm bảo tài khoản email của bạn được thiết lập bằng các bước sau .
Bạn là quản trị viên của tài khoản Microsoft 365 và bạn hoặc một trong những người dùng của bạn đã mất hoặc quên mật khẩu email. Hãy thử một trong những cách sau:
Bạn là người dùng email (không phải quản trị viên) và bạn bị mất hoặc quên mật khẩu email của mình. Gửi cho chính bạn một email đặt lại mật khẩu
Bạn có thể đăng nhập trực tuyến thành công nhưng đang gặp sự cố với Outlook cho Windows. Xóa Trình quản lý thông tin xác thực của Windows
Bạn có thể đăng nhập trực tuyến thành công nhưng đang gặp sự cố với Outlook cho Mac. Hãy thử một trong những giải pháp sau
Bạn có gói Business Professional trở lên và không thể đăng nhập vào Outlook cho Windows hoặc Mac. Kiểm tra tài khoản của bạn

Xem thêm thông tin