GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bán miền của tôi với Danh sách cần bán của GoDaddy

Liệt kê miền của bạn để bán bằng cách sử dụng dịch vụ niêm yết miền Danh sách để bán (LFS) của GoDaddy. Miền của bạn sẽ hiển thị để bán trên hơn 100 nhà đăng ký hàng đầu và các trang web đại lý bán lẻ.

Lưu ý: Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền đang hoạt động, bạn sẽ cần hạ cấp gói bảo vệ của mình sau khi bán xong.

Lưu ý: Các miền là một phần của gói không được niêm yết để bán.


 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn các hộp kiểm cho các miền bạn sẽ được liệt kê. Hoặc, chọn biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả .
  ảnh chụp màn hình của nhiều miền được chọn
 3. Chọn Danh sách cần bán từ menu hành động. Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Khóa .
 4. Chọn Bắt đầu .
 5. Nhập giá niêm yết của riêng bạn hoặc chọn Sử dụng giá ước tính. Giá trị sử dụng giá trị ước tính của chúng tôi.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để thay thế trang web hiện tại của bạn bằng trang đích "Cần bán".
 7. Chọn Tiếp theo để xuất bản danh sách của bạn. Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.
 8. Hoàn tất việc liệt kê miền của bạn với tài khoản Afternic :
  • Tôi không có tài khoản Afternic: Chọn Tạo tài khoản & Xuất bản danh sách . Chúng tôi sẽ tạo tài khoản Afternic bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản GoDaddy của bạn.
  • Tôi có tài khoản Afternic: Chọn Đăng nhập , nhập thông tin đăng nhập tài khoản Afternic của bạn, rồi chọn Đăng nhập & Xuất bản danh sách .

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công , cho bạn biết miền của bạn đã được gửi để niêm yết. Chọn Quản lý miền này để xem danh sách của bạn. Hoặc chọn Đóng để quay lại danh sách miền của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin