Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Bảo vệ miền là gì?

Bảo vệ miền GoDaddy của bạn là một phần thiết yếu trong việc quản lý sự hiện diện trực tuyến. Chúng tôi có nhiều cấp độ bảo vệ miền khác nhau để giữ an toàn cho miền của bạn.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Tại sao việc bảo vệ miền GoDaddy của tôi lại quan trọng?

Đối với các miền đủ điều kiện đã đăng ký với GoDaddy, tất cả thông tin liên hệ về miền được tự động thay thế bằng chi tiết proxy từ nhà cung cấp dịch vụ bảo mật Domains By Proxy®. Bảo vệ miền không chỉ là giữ bí mật thông tin liên hệ. Bảo vệ miền còn bao gồm các tùy chọn giúp bạn ngăn các hành động trái phép đối với miền, như chuyển nhượng miền hoặc cập nhật DNS. Gói Bảo vệ miền cốt yếu có cả tính năng bảo vệ thanh toán nên bạn sẽ không bị mất miền nếu thẻ của bạn hết hạn ngoài dự kiến.

Về đầu trang

Các tùy chọn cho gói bảo vệ của tôi là gì?

Hãy chọn tùy chọn bảo vệ phù hợp nhất với bạn và sự hiện diện trực tuyến của bạn.

 • Bảo vệ miền đầy đủ: Bạn sẽ vẫn được đảm bảo sự riêng tư nhờ thay thế thông tin liên hệ cũng như khả năng bảo mật để ngăn miền của bạn bị tấn công. Bạn sẽ được cảnh báo về các thao tác có rủi ro cao, chẳng hạn như chuyển đi, cập nhật máy chủ tên thay đổi thông tin liên hệ, đồng thời sẽ được yêu cầu chấp thuận thông qua xác minh 2 bước. Miền của bạn còn được tự động bảo vệ bằng tính năng bảo mật miền, đảm bảo bí mật cho thông tin liên hệ cá nhân của bạn.
 • Bảo vệ miền Cốt yếu: Bạn sẽ có tất cả các tính năng của gói Bảo vệ miền, cộng với dịch vụ bảo vệ hết hạn. Chúng tôi sẽ duy trì miền của bạn nếu miền hết hạn và chưa được gia hạn. Chúng tôi sẽ tự động bật tính năng tự động gia hạn để đảm bảo miền của bạn không bị sơ ý để hết hạn. Miền của bạn còn được bảo vệ bằng tính năng bảo mật miền, đảm bảo bí mật cho thông tin liên hệ cá nhân của bạn.
 • Bảo vệ quyền sở hữu miền: Tùy chọn bảo vệ độc lập của chúng tôi chỉ dành cho các miền không thể dùng bảo mật miền. Gói Bảo vệ quyền sở hữu miền mang lại các tính năng bảo vệ giống như ở tùy chọn Bảo vệ miền cốt yếu. Các miền sau đây đủ điều kiện áp dụng gói Bảo vệ quyền sở hữu miền:
  • .au
  • .com.au
  • .net.au
  • .org.au
  • .be
  • .ca
  • .de
  • .es
  • .com.es
  • .nom.es
  • .org.es
  • .eu
  • .fr
  • .gg
  • .in
  • .co.in
  • .firm.in
  • .gen.in
  • .ind.in
  • .net.in
  • .org.in
  • .it
  • .tk
  • .us

Các miền hiện có Bảo mật miền Đầy đủ & amp; Bảo vệ hoặc Bảo vệ miền cuối cùng & amp; Các gói này sẽ tiếp tục được bảo vệ về bảo mật cho đến khi miền bị hủy, không gia hạn được hoặc nếu gói bảo vệ bị hạ cấp.

Về đầu trang

Tôi có thể thay đổi cấp độ bảo vệ của mình không?

Có, bạn có thể thay đổi cấp độ bảo vệ vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể nâng cấp hệ thống bảo vệ của mình để có thêm tính năng bảo mật hoặc hạ cấp hệ thống bảo vệ của mình để bỏ bớt tính năng. Bảo mật miền là tính năng được bật theo mặc định, trừ phi bạn thay đổi các cài đặt đó.

Về đầu trang

Làm thế nào để mọi người có thể liên hệ với tôi?

Bạn sẽ có một địa chỉ email riêng có thể dùng để lọc, chặn hoặc chuyển tiếp email cho địa chỉ email đã chọn của bạn. Điều này cho phép bạn giữ liên lạc với bất kỳ ai đang cố gắng liên hệ với chủ sở hữu miền trong khi vẫn giữ địa chỉ email cá nhân của bạn ở chế độ riêng tư.

Về đầu trang

Làm thế nào để tôi xác minh quyền sở hữu miền?

Chúng tôi khuyến nghị thêm một bản ghi TXT vào tập tin vùng DNS của bạn để xác minh quyền sở hữu miền. Đây là tùy chọn tốt nhất để duy trì quyền riêng tư của bạn, đồng thời vẫn chứng minh được bạn sở hữu miền. Một tùy chọn khác là tắt tính năng bảo mật miền, nghĩa là hiển thị tất cả thông tin liên hệ của người đăng ký.

Về đầu trang

Các bước liên quan

Thông tin thêm