Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật Bảo vệ Hotlink trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Để ngăn các trang khác sử dụng băng thông của bạn bằng cách liên kết trực tiếp đến các tập tin trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn, hãy bật Bảo vệ Hotlink trong Plesk.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
  4. Trong trang chủ Plesk, chọn Bảo vệ Hotlink .

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ biểu tượng nào, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang rồi chọn Bảo vệ liên kết nóng .

  5. Trong phần Công cụ , chọn Bật .

Xem thêm thông tin