Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Bật chế độ gỡ lỗi để hiển thị lỗi trong WordPress

WordPress có hệ thống gỡ lỗi đặc thù và mã được chuẩn hóa xuyên suốt lõi, trình cắm và giao diện để đơn giản hóa quá trình nhận diện lỗi PHP. Việc bật chế độ gỡ lỗi này sẽ làm hiển thị tất cả lỗi và cảnh báo PHP, nên bạn có thể tìm ra trang mình bị lỗi gì.

Được yêu cầu: Bạn sẽ cần các công cụ dưới đây để hoàn tất các bước:
 • Một máy khách FTP để truy cập các tập tin của trang. Có nhiều máy khách FTP bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Máy khách Filezilla FTP.
 • Một trình soạn thảo văn bản để thực hiện các thay đổi cần thiết cho tập tin. Có nhiều trình soạn thảo văn bản bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.


 1. Bạn hãy kết nối với một máy khách FTP hay dùng một trình quản lý tập tin để chỉnh sửa wp-config.php cho website của mình. ( cPanel / Plesk / WordPress được quản lý / VPS )
 2. Thay đổi WP_DEBUG từ false thành true:
  
  define( 'WP_DEBUG', false );
  Đã bật chế độ gỡ lỗi:
  
  define( 'WP_DEBUG', true );
 3. Trên dòng tiếp theo, vui lòng nhập:
  define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
  bật chế độ gỡ lỗi
 4. Một khi thực hiện xong các thay đổi, bạn hãy lưu tập tin. Nếu đang sử dụng FileZilla, vui lòng chấp nhận ghi đè trong FileZilla để thay thế tập tin.
 5. Vui lòng sử dụng trình duyệt web Internet để truy cập trang của bạn, đây sẽ cho phép nhật ký gỡ lỗi lưu lại các lỗi.
 6. Sử dụng cùng trình biên tập, vui lòng mở tập tin được tạo trong bước 5, tập tin /wp-content/debug.log.
 7. Xem lại nội dung của nhật ký gỡ lỗi để xác định vấn đề liên quan đến một trình cắm, giao diện hoặc cấu hình cụ thể có thể là nguyên nhân gây ra lỗi.
Cảnh báo: Khi bạn hoàn tất xử lý sự cố, hãy đảm bảo có tắt chế độ gỡ lỗi. Không tắt chế độ gỡ lỗi có thể gây ra các vấn đề về bảo mật cho trang của bạn.

Xem thêm thông tin