Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật chuyển tiếp email bên ngoài

Như một biện pháp bảo mật, theo mặc định, bạn không thể chuyển tiếp email đến các địa chỉ bên ngoài. Trước tiên, bạn sẽ cần bật chuyển tiếp email bên ngoài trước khi có thể chuyển tiếp email Microsoft 365 đến một tài khoản khác .

Yêu cầu: Bạn cần quyền quản trị để bật tính năng chuyển tiếp email bên ngoài để người dùng có thể chuyển tiếp email đến các tài khoản bên ngoài tổ chức của bạn (như tài khoản email cá nhân của họ). Để biết thêm thông tin, hãy xem vai trò quản trị viên từ Microsoft.
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Chọn Quản trị > Chuyển tiếp email .
    Giữ một bản sao của hộp kiểm thư được chuyển tiếp
  3. Chọn Trạng thái chuyển tiếp .
  4. Bật công tắc bên dưới tên miền của bạn.
    Đã bật công tắc chuyển tiếp email bên ngoài
  5. Sau khi tải xong, chọn Đóng để thoát khỏi cửa sổ. Giờ đây, bạn có thể chuyển tiếp email của mình đến các địa chỉ bên ngoài.

Quay lại trang này để quản lý việc chuyển tiếp email cho người dùng của bạn, bao gồm cả việc thêm,Nút bút chì chỉnh sửa, hoặcNút thùng rác xóa địa chỉ chuyển tiếp.

Bước có liên quan

  • Tạo quy tắc hộp thư đến để tự động di chuyển thư đến vào một thư mục cụ thể hoặc chỉ định mức độ quan trọng. Tìm hiểu thêm từ Microsoft .

Xem thêm thông tin