Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật chuyển tiếp email bên ngoài

Lưu ý: Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết sự cố với việc chuyển tiếp email. Nếu bạn thấy lỗi khi cố gắng thiết lập chuyển tiếp bên ngoài bằng cách sử dụng các bước trong Email & Bảng điều khiển Office , vui lòng chờ một giờ và thử lại. Hoặc làm theo các bước trong thẻ Microsoft 365 Defender .

Như một biện pháp bảo mật, theo mặc định, bạn không thể chuyển tiếp email đến các tài khoản bên ngoài tổ chức của bạn. Quản trị viên cần bật tính năng chuyển tiếp email bên ngoài trước khi bạn có thể chuyển tiếp email Microsoft 365 đến một tài khoản khác. Tìm hiểu về vai trò quản trị viên của Microsoft.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Chọn Quản trị , sau đó chọn Chuyển tiếp email .
  Giữ một bản sao của hộp kiểm thư được chuyển tiếp
 3. Chọn Trạng thái chuyển tiếp .
 4. Bật công tắc bên dưới tên miền của bạn.
  Đã bật công tắc chuyển tiếp email bên ngoài
 5. Sau khi tải xong, chọn Đóng . Giờ đây, bạn có thể chuyển tiếp email của mình đến các địa chỉ bên ngoài.

Quay lại trang này để quản lý việc chuyển tiếp email cho người dùng của bạn, bao gồm cả việc thêm,Nút bút chì chỉnh sửa, hoặcNút thùng rác xóa địa chỉ chuyển tiếp.

Nếu bạn gặp sự cố khi bật chuyển tiếp bên ngoài trong bảng điều khiển, hãy làm theo các bước sau để chỉnh sửa chính sách bộ lọc thư rác gửi đi.

 1. Đăng nhập vào Microsoft 365 Defender bằng địa chỉ email quản trị và mật khẩu của bạn.
 2. Chọn Chính sách chống thư rác gửi đi (Mặc định) .
  Chính sách chống thư rác gửi đi
 3. Trong ngăn bên phải, chọn Sửa cài đặt bảo vệ .
  Chỉnh sửa cài đặt bảo vệ
 4. Trong Quy tắc chuyển tiếp tự động , chọn Bật - Tính năng chuyển tiếp được bật từ danh sách.
  Bật - Tính năng chuyển tiếp được bật được chọn từ danh sách thả xuống
 5. Chọn Lưu . Giờ đây, bạn có thể chuyển tiếp email của mình đến các địa chỉ bên ngoài.

Bước có liên quan

 • Tạo quy tắc hộp thư đến để tự động di chuyển thư đến vào một thư mục cụ thể hoặc chỉ định mức độ quan trọng. Tìm hiểu thêm từ Microsoft .

Xem thêm thông tin