Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bắt đầu lại (xóa tất cả nội dung) trong Dịch vụ lưu trữ Windows

Với tài khoản lưu trữ được chia sẻ Plesk của chúng tôi ( thêm thông tin ), bạn có thể dễ dàng bắt đầu lại với tài khoản lưu trữ của mình. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả nội dung khỏi tài khoản của bạn và chuyển nó về một tài khoản mới vẫn cần được thiết lập.

  1. Từ Cổng kết nối, trong xếp dành cho tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Cài đặt.
  2. Vào thẻ Đặt lại tài khoản .
  3. Nhấp vào Đặt lại tài khoản hai lần.

Bước tiếp theo

Khách hàng có chứng nhận SSL

Cảnh báo: Nếu bạn đã thiết lập chứng nhận SSL trên tài khoản của mình, bạn phải chuyển chứng nhận đó trở lại tài khoản lưu trữ sau khi hoàn tất cài đặt sao lưu tài khoản.
  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
  3. Bên cạnh tên miền mà bạn đã sử dụng ban đầu, nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  5. Nhấp Chuyển.
  6. Nhấ Chuyển, rồi nhấp Chuyển lần nữa.