Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bắt đầu! Thiết lập Stripe cho WooCommerce

Thiết lập Stripe để cung cấp cho khách hàng của bạn quy trình xử lý thanh toán an toàn. Với Stripe, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ chính và cho phép khách hàng lưu chi tiết thanh toán của họ vào cửa hàng của bạn để thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.

Yêu cầu: Stripe chỉ có sẵn cho WooCommerce phiên bản 5.2+ trong gói lưu trữ Managed WordPress Ecommerce.
 1. Kết nối với Stripe
  Tìm hiểu cách kết nối tài khoản Stripe trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
 2. Cấu hình cài đặt Stripe
  Tìm hiểu thêm về các cài đặt có sẵn và cách cấu hình chúng trước khi chấp nhận thanh toán bằng Stripe.
 3. Quản lý đơn hàng với Stripe
  Thông tin chung về các tính năng khả dụng do Stripe cung cấp và cách quản lý các đơn hàng đặt qua Stripe trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
 4. Phương thức thanh toán Stripe tích hợp là gì?
  Bạn có câu hỏi về phương thức thanh toán Stripe tích hợp của chúng tôi? Xem hướng dẫn này để tìm hiểu đây là gì và các câu hỏi thường gặp khác.
 5. Khắc phục sự cố với phương thức thanh toán Stripe tích hợp
  Bạn có gặp sự cố khi sử dụng phương thức thanh toán Stripe tích hợp của chúng tôi không? Xem bài viết này để biết một số bước khắc phục sự cố phổ biến.