GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bắt đầu với CashParking

Bạn đã sẵn sàng cho các miền của mình để bắt đầu kiếm cho bạn một số tiền? Loạt bài bắt đầu bằng CashParking® của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước quan trọng để bắt đầu.

1: Thêm miền

Thêm miền vào tài khoản CashParking® của bạn, cho dù chúng được đăng ký với GoDaddy hay ở nơi khác.

2: Tùy chỉnh cài đặt miền CashParking® của bạn

Thay đổi cài đặt CashParking® để tùy chỉnh quảng cáo được hiển thị khi khách truy cập truy cập vào miền của bạn.

3: Thiết lập các tùy chọn thanh toán CashParking® của bạn

Thêm hoặc tạo tài khoản người nhận thanh toán để đảm bảo bạn được thanh toán cho doanh thu CashParking® của mình.

4: Xem báo cáo CashParking® của bạn

Hãy xem các miền CashParking® đang hoạt động như thế nào đối với bạn.

5: CashParking® - điều gì tiếp theo?

Xem một số thao tác khác mà bạn có thể làm với tài khoản CashParking® của mình