WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật hoặc tắt CDN của tôi

Mạng phân phối nội dung toàn cầu (CDN) của chúng tôi tăng cường sức mạnh cho trang của bạn bằng cách lưu trữ nội dung trang WordPress của bạn trên các máy chủ trên toàn thế giới, gần hơn với khách truy cập của bạn. Dưới đây là cách bật hoặc tắt CDN của bạn:

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
  3. Đối với website bạn muốn bật CDN, hãy chọn Cài đặt từbiểu tượng menu menu.

    Chọn cài đặt
  4. Bên dưới Trang sản xuất bên cạnh CDN , chọn nút bật / tắt.
    Bật hoặc tắt

Vui lòng xóa sạch bộ nhớ đệm và kiểm tra trang của bạn để đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường. Nếu bạn gặp sự cố, bạn có thể tắt CDN bằng các bước tương tự.

Xem thêm thông tin