Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bật hoặc tắt xác thực nhiều yếu tố

Tính năng xác thực nhiều yếu tố (MFA) ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài khoản Microsoft 365 của bạn. Sau khi thiết lập MFA, bạn sẽ cung cấp phương thức xác minh khác khi đăng nhập, chẳng hạn như mã được gửi đến bạn trong tin nhắn văn bản. Nếu mật khẩu của bạn đã từng bị xâm phạm, những kẻ tấn công không thể sao chép phương thức xác minh này và sẽ bị chặn truy cập vào tài khoản của bạn.

Các bước trong bài viết này phù hợp nhất với người dùng cá nhân. Để tự động bật hoặc tắt MFA cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, hãy quản lý các tùy chọn bảo mật mặc định.

Yêu cầu: Bạn cần quyền quản trị để thay đổi cài đặt MFA. Để biết thêm thông tin, hãy xem vai trò quản trị của Microsoft.

Bật xác thực nhiều yếu tố

Thao tác bật MFA sẽ yêu cầu tất cả người dùng được chọn thêm phương thức xác minh.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn.
 2. Sau khi bạn đã đăng nhập, truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.

  Lưu ý: Nếu bạn không phải là quản trị viên nhưng muốn truy cập trang, bạn sẽ thấy thông báo lỗi “Bạn không đủ quyền truy cập trang này.”

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh người dùng đã bật MFA.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Các bước nhanh sẽ hiển thị ở bên phải. Chọn Bật.
  Bên dưới các bước nhanh, bật và quản lý các tùy chọn cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn bật xác thực nhiều yếu tố rồi chọn đóng.
 6. Chọn hộp kiểm tương ứng với cùng người dùng đó. Sau đó, bên dưới các bước nhanh, chọn Thực thi.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt, Thực thi và Quản lý cài đặt người dùng
 7. Đăng nhập vào Outlook trên web sử dụng tài khoản email mà MFA vừa được thực thi. Bạn sẽ cần nhập số điện thoại mà bạn muốn nhận mã xác minh rồi chọn Tiếp theo.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Microsoft Authenticator thay vì cung cấp số điện thoại.

 8. Sau khi thiết lập MFA, bạn sẽ nhận được mật khẩu ứng dụng cho chương trình email sử dụng phương thức xác thực cơ bản (như Outlook 2010). Ghi lại mật khẩu này rồi chọn Hoàn tất.

Bạn nên thêm một phương thức đăng nhập khác để phòng trường hợp bạn không thể dùng phương thức chính.

Tắt xác thực nhiều yếu tố

Việc tắt MFA sẽ dừng yêu cầu phương thức xác minh đối với người dùng được chọn. Họ sẽ chỉ cần địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập vào phương thức đăng nhập, trước tiên hãy cài đặt lại MFA.
 2. Sau khi bạn đã đăng nhập, truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh người dùng bạn muốn gỡ bỏ MFA.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Các bước nhanh sẽ hiển thị ở bên phải. Chọn Tắt.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt và Quản lý cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn rồi chọn đóng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin