Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bật hoặc tắt xác thực nhiều yếu tố

Tính năng xác thực nhiều yếu tố (MFA) ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài khoản Microsoft 365 của bạn. Tính năng MFA yêu cầu phương thức xác minh, như mã được gửi cho bạn trong một tin nhắn văn bản, bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu mật khẩu của bạn đã từng bị xâm phạm, những kẻ tấn công không thể sao chép phương thức xác minh này và sẽ bị chặn truy cập vào tài khoản của bạn.

Yêu cầu: Bạn cần quyền quản trị để thay đổi cài đặt MFA. Để biết thêm thông tin, hãy xem vai trò quản trị của Microsoft.

Bật xác thực nhiều yếu tố

Bật MFA để yêu cầu thêm phương thức xác minh cho những người dùng đã chọn.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn.
 2. Sau khi bạn đăng nhập, hãy truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.

  Lưu ý: Nếu bạn không phải là quản trị viên nhưng muốn truy cập trang, bạn sẽ thấy thông báo lỗi “Bạn không đủ quyền truy cập trang này.”

 3. Để bật MFA cho một người dùng cụ thể, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên hiển thị của họ. Các bước nhanh sẽ hiển thị ở bên phải.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Chọn Bật.
  Bên dưới các bước nhanh, bật và quản lý các tùy chọn cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn bật xác thực nhiều yếu tố, rồi chọn đóng. Tính năng MFA sẽ được bật cho người dùng đã chọn.
 6. Chọn hộp kiểm tương ứng với cùng người dùng đó. Bên dưới các bước nhanh, chọn Thực thi.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt, Thực thi và Quản lý cài đặt người dùng
 7. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại vào Outlook trên web bằng tài khoản email đã thực thi MFA. Nhập số điện thoại cho phương thức MFA của bạn, rồi chọn Tiếp theo.
 8. Sau khi bật MFA, bạn sẽ nhận được mật khẩu ứng dụng cho chương trình email bằng tính năng xác thực cơ bản, như Outlook 2010. Ghi lại mật khẩu, rồi chọn Hoàn tất.

Bạn nên thêm một phương thức đăng nhập khác để phòng trường hợp bạn không thể dùng phương thức chính.

Tắt xác thực nhiều yếu tố

Tắt MFA để dừng yêu cầu phương thức xác minh đối với người dùng được chọn. Họ sẽ chỉ cần địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập vào phương thức đăng nhập, trước tiên hãy cài đặt lại MFA.
 2. Sau khi bạn đăng nhập, hãy truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.
 3. Để tắt MFA cho một người dùng cụ thể, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên hiển thị của họ. Các bước nhanh sẽ hiển thị ở bên phải.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Chọn Tắt.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt và Quản lý cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn , rồi chọn đóng. Tính năng MFA sẽ bị tắt cho tài khoản đã chọn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin