Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bật hoặc tắt xác thực nhiều yếu tố

Tính năng xác thực nhiều yếu tố (MFA) ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài khoản Microsoft 365 của bạn. Tính năng MFA yêu cầu phương thức xác minh, như mã được gửi cho bạn trong một tin nhắn văn bản, bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu mật khẩu của bạn đã từng bị xâm phạm, những kẻ tấn công không thể sao chép phương thức xác minh này và sẽ bị chặn truy cập vào tài khoản của bạn.

Lưu ý: Bài viết này dành cho khách hàng Microsoft 365 muốn thiết lập MFA cho tài khoản email của mình. Nếu bạn muốn thêm tính năng xác minh 2 bước vào tài khoản GoDaddy, hãy xem bài viết này.

Bắt buộc: Bạn cần quyền quản trị để thay đổi cài đặt MFA. Để biết thêm thông tin, hãy xem các vai trò quản trị của Microsoft.

Bật và thực thi quá trình xác thực nhiều yếu tố

Để yêu cầu người dùng sử dụng phương thức xác minh đăng nhập bất cứ khi nào họ truy cập vào tài khoản, hãy bật MFA.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn.
 2. Sau khi bạn đăng nhập, hãy truy cập vào trang xác thực đa yếu tố.
  Lưu ý: Nếu bạn không phải là quản trị viên nhưng lại cố truy cập trang, thì bạn sẽ thấy thông báo lỗi “Bạn không đủ quyền truy cập trang này”.
 3. Để bật MFA cho một người dùng cụ thể, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên hiển thị của họ. Bạn có thể chọn nhiều người dùng.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Ở phía ngoài cùng bên phải của trang, bên dưới mục các bước nhanh, hãy chọn Bật.
  Bên dưới các bước nhanh, bật và quản lý các tùy chọn cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn bật xác thực nhiều yếu tố, rồi chọn đóng. Tính năng MFA sẽ được bật cho (những) người dùng đã chọn.
 6. Chọn hộp kiểm tương ứng với cùng (những) người dùng đó. Bên dưới các bước nhanh, chọn Thực thi.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt, Thực thi và Quản lý cài đặt người dùng
 7. Chọn thực thi xác thực đa yếu tố, sau đó chọn đóng. Tính năng MFA sẽ được thực thi cho những người dùng đã chọn.
 8. Thiết lập phương thức xác thực đăng nhập cho từng người dùng đã thực thi MFA (bạn có thể gửi hướng dẫn cho từng người dùng nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của họ):
  1. Đăng xuất khỏi Outlook trên web.
  2. Đăng nhập vào trang Thông tin bảo mật. Nếu bạn thấy thông báo yêu cầu thêm thông tin, hãy chọn Tiếp theo.
  3. Thiết lập phương thức đăng nhập. Bạn có thể xem qua các bước trong bài viết này.
 9. Sau khi bật MFA, bạn sẽ nhận được mật khẩu ứng dụng cho chương trình email bằng phương thức xác thực Cơ bản. Ghi lại mật khẩu, rồi chọn Hoàn tất.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng! MFA đã được bật và thực thi cho người dùng được chọn. Bạn nên thêm một phương thức đăng nhập khác để phòng trường hợp bạn không thể dùng phương thức chính.

Tắt xác thực nhiều yếu tố

Bạn có thể tắt MFA nếu muốn dừng yêu cầu phương thức xác minh đối với người dùng được chọn. Sau khi MFA đã tắt, người dùng chỉ cần địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn.
  • Nếu bạn không dùng được phương thức đăng nhập, trước tiên hãy cài đặt lại MFA.
 2. Sau khi bạn đăng nhập, hãy truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.
 3. Để tắt MFA cho một người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên hiển thị của họ. Bạn có thể chọn nhiều người dùng.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Ở phía ngoài cùng bên phải của trang, bên dưới mục các bước nhanh, hãy chọn Tắt.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt và Quản lý cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn , rồi chọn đóng. Tính năng MFA sẽ bị tắt đối với (những) người dùng đã chọn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin