Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật quyền truy cập gốc hoặc quản trị vào máy chủ Thế hệ thứ 4 của tôi

Dưới đây là cách bật quyền truy cập gốc (sudo hoặc thay thế / siêu người dùng) vào VPS Thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng được quản lý hoặc quản lý đầy đủ. Bạn có thể cần loại quyền truy cập này để cài đặt các ứng dụng hoặc thực hiện các thay đổi cấp cao đối với cấu hình máy chủ của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, ở đầu trang, chọn Cài đặt .
    chọn cài đặt
  4. Trong phần Truy cập , bên cạnh Quyền truy cập của quản trị viên , nhấp vào Quản lý .
  5. Chọn Bật quyền truy cập quản trị (quyền truy cập sudo vào tài khoản gốc), rồi nhấp vào Lưu. Trong phần Cài đặt, tính năng Quyền truy cập quản trị hiện đã bật.
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy chủ Windows và được kết nối với Secure Shell (SSH) hoặc Kết nối máy tính từ xa (RDC) , bạn phải đăng xuất khỏi phiên hiện tại rồi đăng nhập để sử dụng quyền truy cập quản trị.

Các bước liên quan

Thông tin thêm